זכויות עובדים - עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' - מנוסים בדיני עבודה ובפרט בזכויות עובדים

בדף זה נתמקד בזכויות עובדים. ריכזנו עבורכם את זכויות העובד על מנת שתדעו את זכויותיכם בדיני העובודה.

משרדנו עומד לרשותכם בקשר ישיר בכל פנייה בתחום דיני העבודה ונשמח לסייע על מנת לשמור על זכויותיכם.

אנו ממליצים לכם להתקשר אלינו לקבלת מידע וייעוץ מקצועי ללא התחייבות.

חייגו: 052-8633093 ודברו ישירות עם עו"ד מנוסה בתחום דיני עבודה.

חוק יסוד חופש העיסוק

לפני שניכנס "למים העמוקים" של זכויות העובד בדיני עבודה, יש לזכור כי חוק יסוד חופש העיסוק מאפשר לכל אדם לעסוק בכל משלח יד שיחפוץ בכפוף לחוק.

עבודה לצורך פרנסה הוא מהחשובים ביותר לצורך קיומנו, לצורך בסיס כלכלי לך ולמשפחתך ולכן חשוב מאוד לדעת את זכויותך ולהגן עליהם בעזרת חוקי דיני העבודה.

מיום בו התחלת במקום עבודתך, למעשה מתחיל מחזור עבודה, התלוי בתקופת עבודתך, תנאי העסקתך ויחסי עובד מעביד. כל אלה משפיעים על מחזור דיני העבודה ושמירה על זכויותיך.

 

שכר עבודה

ראשית, יש להבחין בשכר מנימום, כשמו הוא – השכר המינמילי שנקבע בחוק ומתעדכן מעת לעת ובהתאם לגיל העובד ואנשים עם מוגבלויות.

שכר עבודה הוא למעשה השכר שנקבע בין העובד למעסיק, שאינו פוחת משכר המינימום וכי עובד זכאי לשכר עבודתו בכל תקופת עבודתו, תקופת נסיון, השתלמות, וכל זמן בו נדרש להיות במקום עבודתו ו/או בשליחות מעסיקו.

שכר עבודה אינו פוגע בזכויותיו של העובד והוא משולם כבסיס לפני כל תוספת שכר אחרת ובהתאם לדין.

שכר עבודה יכול שיהיה שעתי, חודשי ובכל תחילת מקום עבודה חדש מומלץ ובהתאם לדיני העבודה כי המעסיק ימסור לעובד את תנאי העסקתו בכתב  והעובד יחתום על הסכם עבודה זה.

שעות נוספות

בדיני העבודה נקבע כי שבוע עבודה לא יעלה על 45 שעות שבועיות, למעט תחומי עיסוק הקבועים אחרת בחיקוק.

עם זאת צו הרחבה להסכם מסגרת​, החל על מרבית העובדים במשק, קובע כי החל מתאריך 1.4.2018 שבוע עבודה לא יעלה על 42 שעות עבודה.

למעשה, שעות נוספות הן שעות עבודה החורגות מהשעות הקבועות בחוק  עליהן קיימת חובה על המעסיק לשאת בתשלום שעות נוספות לעובד.

עבודת לילה

במקום עבודה שעובדים בו במשמרות, אין להעסיק עובד, יותר משבוע אחד במהלך 3 שבועות, בעבודת לילה, כלומר בעבודה שלפחות שתי שעות ממנה הן בין 22:00 ל– 6:00 בבוקר.

כמו כן, שכר העבודה בשעות לילה משתנה ועליו נוסף תשלום מהשכר שנקבע בין המעסיק לעובד.

ימי חופשה

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום ומספר ימי החופשה השנתית שלהם זכאי עובד לפי וותק  במקום עבודתו.

על פי החוק, נדרש לקיים את החופשה השנתית, בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה ניתנת החופשה, או במהלך שנת העבודה שלאחריה.

בעד ימי החופשה השנתית, זכאי העובד לדמי חופשה בסכום השווה לשכר שהיה משולם לו, בעד אותם ימים, אילו המשיך לעבוד  ודמי החופשה ישולמו במשכורת לאחר נטילת ימי החופשה.

סיימתם את עבודתכם ונותרו לכם ימי חופשה, מה יעלה בגורלם? עובד שסיים לעבוד אצל אותו מעסיק ולא ניצל את ימי החופשה המגיעים לו, זכאי לפדיון ימי חופשה, בסכום השווה לדמי החופשה שהיה זכאי להם, אילו יצא לחופשה ביום שבו חדל לעבוד.

ימי חג

עובד בעל וותק מעל 3 חודשי עבודה ושאינו עובד חודשי זכאי לתשלום בגין ימי חג אשר אינם חלים בשבת ולמעשה התשלום בגין יום זה יהיה כתשלום יום עבודה רגיל.

התנאי הנוסף  הוא שהעובד עבד יום לפני החג ויום לאחריו, ואם לא עבד הדבר נעשה בהסכמת המעסיק.

יהודיים:

ראש השנה (יומיים),  יום הכיפורים, סוכות יומיים – חג ראשון וחג שני, פסח (יומיים) – ליל הסדר וחג שני, יום העצמאות, שבועות.

שימו לב – ערב חג או חול המועד אינם מהווים חג ולכן העובד אינו זכאי לתשלום.

הבראה 

דמי הבראה הוא תשלום לעובד בהתאם לוותק עבודתו והזכאות לדמי הבראה ניתנת לעובד מעל שנת עבודה רצופה במקום עבודתו.

התשלום בגין דמי ההבראה הוא בהתאם להסכם הקיבוצי בהתאם לענף במשק או בהתאם להסכם כללי עם ההסתדרות במידה והסכם קיבוצי אינו חל עליו.

הזכאות לדמי הבראה ישולמו בהתאם לוותק השנים:

בין השנה הראשונה לשנייה – דמי הבראה בעבור 5 ימים

בין השנה השנייה לשלישית – דמי הבראה בעבור 6 ימים

בין השנה השלישית לעשירית – דמי הבראה בעבור 7 ימים

בין השנה האחת עשרה לשנה החמש עשרה – דמי הבראה בעבור 8 ימים

בין השנה השש עשרה לשנה התשע עשרה – דמי הבראה בעבור 9 ימים

החל מהשנה העשרים ואילך – דמי הבראה בעבור 10 ימים.

הודעה מוקדמת

מטרת חוק זה היא כי במידה והעובד מפוטר במקום עבודתו למחרת היום, לא יימצא עצמו ללא שכר עבודה. כך גם במקרה ההפוך בו עובד מבקש לסיים את עבודתו למחרת, עליו לאפשר למעסיק זמן הסתגלות עד למציאת עובד אחר.

הצדדים יכולים להסכים בניהם על סיום עבודה מיידי, אולם את שכר העבודה יש לשלם בהתאם לוותק ובהתאם לחוק.

הפרשות פנסיה – חובת ביטוח פנסיוני

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל משנת 2008 יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני המתבצע באמצעות הפרשות, גם של העובד וגם של המעסיק, לביטוח הפנסיוני של העובד. בנוסף, המעסיק מחויב להפריש סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורים של העובד.

  • הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד (ללא שעות נוספות) או לפי השכר הממוצע במשק – לפי הנמוך מביניהם. 
  • במקרה שהעובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל לעבודה  מבוטח בעת קבלתו לעבודה), הוא יהיה זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני כבר מיומו הראשון בעבודה, כלומר לא תחול עליו תקופת המתנה כלשהי לפני שיבוטח על-ידי מעסיק.
  • אם לעובד היה ביטוח פנסיוני לפני תחילת ההעסקה, הוא יהיה זכאי לביטוח פנסיוני של המעסיק החדש מיומו הראשון להעסקה, כאשר הכספים בפועל יופרשו כעבור שלושה חודשי עבודה (או עם סיום שנת המס – לפי המוקדם מביניהם), כולל הפרשות רטרואקטיביות מתחילת ההעסקה. 
  • אם לעובד לא היה ביטוח פנסיוני לפני תחילת ההעסקה, זכות זו תוענק לו לאחר 6 חודשים.

חובת שימוע – תום לב בעריכת שימוע

לכל עובד זכות נאותה להשמיע את דבריו טרם פיטוריו.

לשם עריכת שימוע בתום לב יש לבצע את השימוע בנפש חפצה ובתום לב מוחלט כדלקמן:

  1.  יש להודיע לעובד בזמן סביר כי המעסיק מבקש לערוך שיחת שימוע. רצוי כי הזימון יעשה בכתב.
  2.  יש לאפשר לעובד לעיין במסמכים, במידה ומעסיק מסתמך על מסמכים שיביאו לפיטוריו.
  3.  יש לאפשר לעובד להשמיע את טענותיו ואף רצוי לערוך פרוטוקול יחד עם עד בעת עריכת השימוע, וכן יש להתייחס בפתיחות בתום לב לטענות העובד ואף לעשות כל מאמץ על מנת לבדוק את טענות העובד והמנע מפיטוריו.
  4.  לעובד יש זכות להיות מיוצג בזמן השימוע.
  5.  פיטוריים מיידים לאחר השימוע יכולים לרמז על חוסר תום לב.

פנו עוד היום למשרדנו ואנו נגן עליכם בקבלת זכויותיכם בזמן הקצר ביותר תוך מקצועיות ומענה ישיר.

לשיחת ייעוץ עם עורך דין דיני עבודה חייגו

WhatsApp chat