פיצויי פיטורין - עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' - מנוסים בדיני עבודה ובפרט בפיצויי פיטורין

דף זה מכיל מידע על פיצויי פיטורין בגין פיטורי מעביד וכן בגין התפטרות העובד. כיוון שלא ניתן לכסות את כל המידע האפשרי בנושא פיצויי פיטורין, אנו ממליצים לכם להתקשר אלינו לקבלת מידע וייעוץ מקצועי ללא התחייבות.

חייגו: 052-8633093 ודברו ישירות עם עו"ד מנוסה בתחום דיני עבודה.

פיצויי פיטורין

 

מתי עובד זכאי לפיצויי פיטורין? מה הדין לתשלום פיצויי פיטורין? האם עובדת שפוטרה בזמן ההריון זכאית לפיצויי פיטורין? האם עובדת  שפוטרה היותה בטיפולי פוריות זכאית לפיצויי פיטורין? פיטרו אותך בהיותך בהריון או בטיפולי פוריות? מה הדין כאשר עובד מתפטר בדין מפוטר?

חוק פיצויי פיטורין

חוק פיצויי פיטורין קובע כי, עובד המועסק במשך שנה (12 חודשים) ברציפות או שתי עונות בשנתיים רצופות ופוטר, זכאי לפיצויי פיטורין.

בתי הדין הכירו מקרים של זכאות לפיצויי פיטורים גם במקרה של עבודה במשך 11 חודשים, 10 חודשים ובמקרים מיוחדים אף 9 חודשים.

עובד שחוזה העבודה הגיע לקיצו ומעסיקו בוחר שלא לחדש את הסכם העבודה, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין, למעט מקרים בהם העובד סירב לחדש את הסכם העבודה.

שיעור פיצויי פיטורין

ס' 12 לחוק פיצויי פיטורין קובע כי לצורך חישוב פיצויי הפיטורים לעובד, יחושב שכר חודש אחד במכפלת מספר שנות עבודה אצל המעסיק. חלק של שנה, לאחר שנת עבודה, מזכה את העובד בפיצויים יחסיים.

יש לשים לב, כי לצורך החישוב, יחושב רק תשלום השכר וזאת ללא תוספות בשכר כגון: נסיעות, חופשה, מחלה, שעות נוספות ועוד….

יחד עם זאת, בעניין בונוסים ועמלות מכירה, קבע בית הדין רבות בשורה של פסקי דין, כי יש לבחון את משך הזמן בו ניתנו הבונוסים ו/או העמלות והאם ניתן לראותם כחלק משכרו של העובד.

פיטורים שלא כדין

ישנם מקרים בהם המעסיק בוחר לפטר עובד וזאת בניגוד לדין וזאת בטרם העובד השלים 12 חודשי עבודה:

 1. הריון– אישה העובדת אצל מעסיקה למעלה מ-6 חודשים. במידה והמעסיק מעוניין לפטר אישה בהריון עליו לפנות למשרד התמ"ת לצורך קבלת אישור.
 2. טיפולי פוריות- אישה העוברת טיפולי פוריות לא ניתן לפטרה.
 3. לאחר לידה– לא ניתן לפטר אישה בחופשת לידה או 60 ימים מסיום חופשת הלידה. זאת ניתן לקבל רק בקבלת אישור ממשרד התמ"ת.
 4. אפליה מכל סוג ודעות פוליטיות.
 5. פיטורים במהלך שירות מילואים או 21 ימים לאחר סיום תקופת המילואים.
 6. פיטורים ללא שימוע או שימוע שנעשה בחוסר תום לב.
 7. פיטורים המנוגדים להסכם קיבוצי וצו הרחבה.

התפטרות בדין מפוטר

מטרת חוקי העבודה היא להגן על העובד הנתפס בעיני בית הדין כגורם החלש לעומת המעסיק שהוא "החזק" ועל כן, סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורין מאפשר לעובד להתפטר ממקום עבודתו ועדיין להיות זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר ממקום עבודתו.

 1. פגיעה בזכויות סוציאליות – כל פגיעה בזכות סוציאלית המנויה בחוק מהווה עילה לפיצויי פיטורים לרבות: אי תשלום שכר, אי תשלום שעות נוספות, אי תשלום ימי חופשה, אי תשלום ימי מחלה, אי תשלום נסיעות ועוד. זו העילה הנפוצה ביותר בתביעות לפיצויי פיטורים, אם כי החוק מונה שורה של מקרים בהם העובד רשאי להתפטר בדין מפוטר.
 2. הרעה מוחשית בתנאי העבודה/תנאי העסקה – סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים מזכה את העובד בפיצויי פיטורים במידה והעובד מוכיח כי התקיימה הרעה מוחשית בתנאי העובדה. לדוגמא: עובד שעבד משרה מלאה ומשרתו הופחתה. עובד שלא שולם לו שכר, ימי מחלה, ימי חופשה, פנסיה ועוד.

חשוב להדגיש!!! במקרים אלו קבע בית הדין כי ראשית, יש לשלוח מכתב התראה למעסיק ולאפשר לו לתקן את המחדלים שנעשו וזאת תוך 14 ימים בטרם הגשת תובענה. מכתב התראה זה יש לצרף לכתב התביעה ולכן רצוי שיהיה מנוסח כראוי ובהתאם לדין. עורך דין דיני עבודה מנוסה בתחום ממחלקתנו ייעץ לכם כיצד לפעול.

חוק פיצויי פיטורין מונה עוד שורה של מקרים בהם התפטרות עובד תחשב בדין מפוטר

 • התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי – החוק מתייחס לעובד עצמו ולבן משפחתו כהגדרתו בחוק.
 • התפטרות הורה – עובדת המתפטרת תוך 9 חודשים מיום הלידה על מנת לטפל בילדה זכאית היא לפיצויי פיטורין. החוק גם מתייחס לאימוץ ילדים עד גיל 13 וזאת בהודעה למעסיק תוך 9 חודשים מיום האימוץ וכן על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים. גם קבלת ילד לאומנה על פי חוק אומנה לילדים.
 • התפטרות עקב שהייה במעון לנשים מוכות – התנאי לכך הוא שהאישה שהתה במקלט 6 ימים לפחות והמקלט הוכר על ידי לשכת הסעד או משרד הרווחה.
 • התפטרות במעבר מקום מגורים – רבות מפניות לקוחותנו בעניין פיצויי פיטורין הוא "מה הזכויות שלי כשאני עובר מקום מגורים?" החוק מכיר בזכאות לפיצויי פיטורים עובד שעובר מקום מגורים לרגל נישואיו לישוב בישראל בו גר בן זוגו/בת זוגו כשהמרחק הוא מעל 40 ק"מ ומקום מגוריו רחוק יותר ממקום עבודתו.
 • מעבר לישוב חקלאי – מישוב שאינו חקלאי או לישוב באזור פיתוח.
 • עובד שהתפטר ממקום עבודתו בשל גירושיו והעתיק את מקום מגוריו לישוב בישראל המרוחק מעל 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם והוא מתגורר שם לתקופה העולה על 6 חודשים.
 • עובד המגיע לגיל פרישה.
 • גיוס למשטרה ושירות בתי הסוהר
 • סיבות אחרות המצדיקות העתקת מקום מגורים.

חשוב להדגיש – כל התפטרות בנסיבות אלו יש להודיע מראש תוך זמן סביר למעסיק

פנו עוד היום למשרדנו ואנו נגן עליכם בקבלת זכויותיכם בזמן הקצר ביותר תוך מקצועיות ומענה ישיר.

לשיחת ייעוץ עם עורך דין דיני עבודה חייגו

WhatsApp chat